Pierwsza Pomoc
 
 
Wzywanie pomocy
Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden ratujący, to wzywaon telefonicznie pomoc przed wykonaniem czynności  ratujących życie. gdy ratowników jest kilku,wtedy jeden z nich powinien natychmiast wezwać pomoc fachową, drugi natomiast wtym czasie wykonuje czynności ratujące życie poszkodowanym.

 

Celem wezwania pomocy jest jak najszybsze przybycie namiejsce zdarzenia pomocy kwalifikowanej, czyli służb medycznych, technicznych,chemicznych, straży pożarnej, policji lub straży miejskiej. Niezmiernie ważnejest podanie w meldunki wezwania pomoc wszystkich niezbędnych informacji,dzięki którym na miejsce dotrą właściwe służby w możliwie najkrótszym czasie.

Każdy meldunekpowinien zawierać informacje:

  • CO? - rodzaj wypadku ,
  • GDZIE? - miejsce wypadku,
  • ILE? - liczba poszkodowanych,
  • JAK? - stan poszkodowanych,
  • CO ROBISZ? - informacja o udzielonej dotychczasowo pomocy,
  • KIM JESTEŚ? - dane personalne osoby wzywającej pomoc.

 

 112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego
http://www.alarmy.org/img/artykuly/al2008.03.20.gif